Google Yapay Zeka Prensipleri

Google Yapay Zeka Prensipleri

Geçtiğimiz Haziran ayında Google, yapay zeka geliştirirken uyacağı prensiplerini açıkladı.

Yapay Zeka Uygulamaları İçin Hedefler

1. Sosyal açıdan faydalı olmalıdır.

2. Haksız bir önyargıyı oluşturmaktan veya güçlendirmekten kaçınmalıdır.

3. Güvenliği test edilmelidir.

4. İnsanlara karşı sorumlu olmalıdır.

5. Gizlilik tasarım ilkelerini içermelidir.

6. Bilimsel mükemmelliğin yüksek standartlarını korumalıdır.

7. Bu ilkelere uygun kullanımlara hazır olmalıdır.

 

Sürdürmeyeceğimiz Yapay Zeka Uygulamaları

1. Genel zarara neden olan ya da olması muhtemel teknolojiler.

2. Temel amacı veya uygulama alanı, doğrudan ya da dolaylı olarak insanlara zarar vermek olan silahlar veya diğer teknolojiler.

3. Uluslararası alanda kabul görmüş normları, ihlal ederek bilgi toplayan veya kullanan teknolojiler.

4. Amaçları, uluslararası hukukun ve insan haklarının yaygın kabul görmüş ilkelerine aykırı olanlar.

 

Uzun Vadede Yapay Zeka

Bu prensiplerin şirketimiz ve gelecekteki yapay zeka gelişimi için doğru temeller olduğuna inanıyoruz. Bu yaklaşım, 2004 tarihli orijinal Kurucularımızın Mektubu’nda ortaya koyulan değerler ile uyumludur. Bu mektupta kısa vadede ödün vermek anlamına gelse bile, uzun vadeli bir bakış açısı alma niyetimizi açıkça ortaya koymuştuk. O zaman söyledik ve şimdi buna inanıyoruz.

Kaynak: Google

Benzer Haberler
Send this to a friend