Generative AI: Z Kuşağı İçin Devrim, X Kuşağı ve Baby Boomers İçin Keşfedilmemiş Dünya

Generative AI: Z Kuşağı İçin Devrim, X Kuşağı ve Baby Boomers İçin Keşfedilmemiş Dünya

Günümüzün sürekli gelişen teknolojik ortamında, Generative AI, çalışma, öğrenme ve hatta eğlenme şeklimizi yeniden şekillendiren önemli bir oyuncu haline geldi. Bununla birlikte, Salesforce tarafından yakın zamanda yapılan bir anket, bu konunun benimsenmesinde çarpıcı bir kuşak ayrımına dikkat çekiyor.

Generative AI, yeni bir kavram olmamasına rağmen, son yıllarda önemli adımlar atarak farklı bir kitlenin hayal gücünü besledi. OpenAI’nin ChatGPT’si gibi platformlar ve Creative Diffusion, MidJourney ve Adobe Firefly gibi öncülerin yenilikçi görsel kreasyonları bu teknolojiyi ilgi odağı haline getirdi.

Salesforce tarafından yürütülen ve Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Avustralya ve Hindistan’da 4.000’den fazla katılımcıyı kapsayan anket, büyüleyici bir tablo çiziyor. Generative AI kullanıcılarının %75’i işlerinde yapay zekadan faydalanıyor, görevleri kolaylaştırmak ve üretkenliği artırmak için yapay zekanın yeteneklerinden yararlanıyor. Daha da ilginci, Z kuşağının %70’i bu teknolojiyi aktif olarak benimsiyor ve günlük yaşamlarına sorunsuz bir şekilde entegre ediyor.

Ancak kuşaklar arasındaki uçurumu görmezden gelmek mümkün değil. Generative AI henüz hayatına dahil etmemiş ve deneyimlememiş olanların neredeyse %68’ini X Kuşağı ve Baby Boomer kuşağı oluşturmakta. Bu yaş gruplarındaki pek çok kişi için, Generative AI dünyası büyük ölçüde keşfedilmemiş bir bölge olmaya devam ediyor. Kullanıcı olmayanların yaklaşık %90’ı potansiyel etkisini kavrayamıyor ve %40’ı teknolojiye aşina olmadığını itiraf ediyor. Kullanmayanların üçte biri ise teknolojinin kendileri için yararlı olmadığını söylüyor.

Fakat bununla birlikte, Generative AI’ı benimseyenler için çeşitli faydalar ve pozitif deneyimler gözlemlenmektedir.

Kullanıcıların:

  • %46’sı zaman tasarrufu sağladığını düşünüyor.
  • %42’si kullanım kolaylığını takdir ediyor.
  • %37’si kullanmaktan keyif alıyor.
  • %35’i öğrenmek için bir araç olarak değer veriyor.
  • %32’si karmaşık kavramları anlamak için Generative AI’a güveniyor.
  • %29’u daha hızlı karar vermek için kullanıyor.
  • %28’i daha bilinçli kararlar almak için kullanıyor.
  • %28’i düzenli kalmaya yardımcı olduğunu düşünüyor.
  • %26’sı Generative AI’dan ilham alıyor.
  • %22’si iş performanslarını artırdığını belirtiyor.

Bu teknolojinin benimsenmesinde kuşaklar arası uçurumu kapatmak amacıyla erişilebilirlik ve kullanıcı dostu olma özelliği üzerine çalışmalar yürüten geliştiriciler ve eğitimciler, Generative AI’ın yaşı veya aşinalığı ne olursa olsun kapsayıcı bir varlık haline gelmesini sağlıyor.

Sonuç olarak teknoloji, nesilleri ayrıştıran değil, birbirine bağlayan bir köprü olma yolunda kararlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor.

Kaynak:

Forbes, Generative AI Generation Gap: 70% Of Gen Z Use It While Gen X, Boomers Don’t Get It

https://www.forbes.com/sites/johnkoetsier/2023/09/09/generative-ai-generation-gap-70-of-gen-z-use-it-while-gen-x-boomers-dont-get-it/?sh=2dd4bbf023b6
Benzer Haberler
Send this to a friend