“Firmalara Özel Yapay Zeka Çözümleri Sunuyoruz”

“Firmalara Özel Yapay Zeka Çözümleri Sunuyoruz”

Endüstri 4.0 uyumlu, Gerçek Zamanlı Veri Toplama & Ortam İzleme, Sistem Otomasyon, Yapay Zeka ve Dijital Dönüşüm gibi birçok alanda çözümler geliştiren Konzek Teknoloji Genel Müdürü Yunus Altunbıçak TRAI’nin sorularını yanıtladı.

– Konzek nasıl ortaya çıktı? Kendinizi ve ekibinizi tanıtabilir misiniz? Konzek Teknoloji, 2004 yılından beri elde ettiği endüstriyel otomasyon alanındaki yazılım ve donanım çözümlerini 2015 yılından itibaren Endüstri 4.0 odaklı çözümlere dönüştürmek amacı ile kuruldu. Ağırlıklı olarak mühendis kökenli arkadaşlardan oluşan dinamik bir ekip. Hepsi alanında uzman, çözüm odaklı ve sorunları en optimum yöntemle çözme konusunda tecrübeli.

– Yapay Zeka tabanlı ürün ve servisleriniz nedir? Kullanıcı firmalar tarafında ürettiği katma değeri, faydayı paylaşabilir misiniz? Yapay zeka konusunda Konzek Teknoloji olarak asıl odaklandığımız alan üretim yapan endüstriyel işletmeler. Yapay Zeka Destekli MES çözümümüzü”, markalarımızdan biri olan Retmes adı altında sunuyoruz. Retmes; üretim yapan bir işletmenin enerji verilerinin, proses verilerinin ve üretim verilerinin toplanması, izlenmesi ve analizi konularında çözüm geliştiren markamız. Retmes’in en üst segmentindeyse yapay zeka çalışmalarımız yer alıyor.

Özellikle üretim yapan bir işletmenin toplanan verileri ile makine öğrenmesi, derin öğrenme vs. gibi farklı katmanlarda modelleme çalışmaları yaparak verimliliğin artırılmasında, kestirimci kalite uygulamaları ile olası kalite problemlerinin önceden tespit edilmesinde, kestirimci bakım uygulamaları ile kayıpların ve duruşların azaltılması veya duruş olmaması için sistemdeki anomalilerin tespitinde, enerji üretim/tüketim sistemlerini yapay zeka ile modelleyip enerji verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalarda veya bir işletmede yapay zeka ile proseslerin optimize edilmesi ve verimli bir üretim için üretimin kontrol altına alınması konularında çözümler geliştiriyoruz. Üretim yapan bir işletmenin yaşadığı problemleri yapay zeka ile modelleyip problem çözümü için firmalara özel yapay zeka çözümleri sunuyoruz. Veri toplama, analiz, modelleme ve model çıktıları konularında kendi sistemlerimizi kullanıyoruz. Ayrıca analiz ve modelleme konusunda dünyada  kabul görmüş DSP platformları ve teknolojileri ile de sistemlerimiz doğrudan entegre olarak çalışabiliyor. Kısaca yapay zeka projelerini veri toplama, analiz, modelleme ve model çıktılarının alınacağı 4 başlıkta toplarsak Retmes bir yapay zeka projesinin tüm aşamaları için kapsamlı uçtan uca bir platform sunarak üretimde yapay zeka konularında çalışmalar yapıyor. Ayrıca Konzek Teknoloji olarak dijital dönüşüm alanında çalışmalar yapan ve yerli yapay zekâ çözümleri sunan teknoloji firması olmamızın yanı sıra aynı zamanda bilgilendirme, farkındalık çalışmaları da yapıyoruz. Bu konuda da kar amacı gütmeyen bir oluşumumuz var. “Akademi 4.0” adını verdiğimiz projemiz ile özellikle endüstrinin gelişmesi için fiziki ve web ortamında bir platform sunarak dijital dönüşüm, yapay zeka, IOT, yazılım ve teknoloji konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerini yürütüyoruz.

– Daha önce ne gibi projeler gerçekleştirdiniz? Hangi şirketlerle çalıştınız? Hedef sektörlerinizi ve alanlarınızı tarif edebilir misiniz? Müşteri başarı hikayelerinizden bahsedebilir misiniz? Sektörel olarak aslında üretim yapan veya enerji üreten firmalar ile çalışıyoruz. Bu alanlara baktığımızda FMCG, gıda, otomotiv, plastik, metal, enerji, ilaç, kimya gibi üretim yapan tüm endüstriler için uygun çözümlere sahibiz. Sizlere örnek vermem gerekirse FMCG sektöründe çalışan bir global müşterimiz ile; proses ve enerji parametrelerinin toplanması, izlenmesi, analiz edilmesi ve bunların raporlanması konularında uzun yıllardır global MES partneri olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Son 2 yıldır özellikle üretim hatlarında makine öğrenmesi ile anomali tespiti konusunda bir yapay zeka çalışmamızı devreye aldık ve böylece firma üretim hattında günde en az bir kez karşılaştığı istenmeyen duruşlar için artık duruş olmadan önce anomalileri tespit ederek gereken aksiyonları alabiliyor ve böylece sisteminin sürekliliğini sağlamış oluyor. Bu da firmaya ciddi bir verimlilik artışı ve maliyetlerini iyileştirme fırsatı sunuyor.

– Şu an üzerinde çalıştığınız, geliştirmekte olduğunuz yeni bir proje var mıdır? Gizlilik anlaşmaları sebebi ile isim veremiyoruz ama şu an enerji ve otomotiv sektöründe çalışan farklı müşterilerimizde yapay zekâ ile kestirimci bakım ve kestirimci kalite konularında çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaların çıktılarını da 2020 yılı içerisinde başarı hikayeleri adı altında toplayarak paylaşıma sunacağız.

– Yatırım almayı planlıyor musunuz veya daha önce yatırım aldınız mı? Yurt dışı pazar hedefleriniz var mı? Şu an için yatırım alma planımız yok ama yatırım yapmak için görüşmek isteyen kurum/kuruluşlar ile görüşüyoruz. Uzun yıllardır yurtdışı operasyonlarımız mevcut. Yurtdışına teknoloji, yazılım ihracatı gerçekleştiren bir firmayız. Ayrıca gelecek yıl Avrupa’da yerleşik yapılanma içerisine gideceğiz.

– Bir yapay zekâ şirketi olarak Türkiye yapay zekâ ekosistemini, üretim / perakende sektöründe yapılan çalışmaları nasıl yorumluyorsunuz? Fırsatlar ve engelleri neler? Aslında 2 yıl öncesine kadar özellikle faaliyet gösterdiğimiz üretim alanında çok fazla farkındalık yoktu. Şimdi ise geldiğimiz noktada yapay zeka farkındalığı oluşmuş ve ihtiyacı anlaşılmış bir durumda. Özellikle finans, telekomünikasyon gibi sektörlerde uzun yıllardır çalışmalar vardı fakat üretim, perakende gibi alanlar için bunlar çok yeni konular. Biz özellikle üretime yoğunlaşan bir firma olarak bu alanda büyük bir açığı doldurmaya çalışıyoruz. Bu alanda geçmiş yıllara göre artan müşteri talepleri ve yapay zeka proje sayıları ile de bunu görüyoruz. Bizim öngörümüz önümüzdeki yıllarda yapay zeka konusunun üretim, perakende gibi sektörler için kaçınılmaz bir durum. Dijital dönüşüm ile birlikte işletmeler, alt yapılarını  oluştururken  şu an çalışma yapmasalar da gelecekte yapay zekâ çalışmaları yapmak üzere sistemlerini kurguluyorlar ve alt yapılarını da buna hazırlamak için çalışıyorlar. İşletmeler artık dijital dönüşüm alanında son 5 yılda büyük bir atak içerisindeler ve dünyada söz sahibi olmak, sürekliliklerinin devamı içinde buna mecbur durumdalar. Açıkçası burada risklerden söz edersek en büyük risk aslında doğru zamanda dijital dönüşüm çalışmalarına başlamamak olur.

BAĞLANTILI HABERLER TRAI Meet-Up#34’te “Diyalogsal Yapay Zeka ve Chatbotlar” Konuşuldu

“Bundan Sonraki Hedefimiz Meyve- Sebzelerin Otonom Toplanması”

Müşteri Duygusunu Analiz Eden Dijital Etkileşim Yönetimi

Benzer Haberler
Send this to a friend