Adresi Olmayanlar İçin Yapay Zeka Kullanılacak

Adresi Olmayanlar İçin Yapay Zeka Kullanılacak

Facebook bugünlerde Google’ın ilgilendiği alanlara girmek istiyor. Sosyal medya ve MIT Media Lab bir araya gelerek bir adresleme sistemini yapay zeka ardımı ile geliştirmekteler. Geçen ayın başlarında bu konu İle ilgili İlke Demir Facebooktan ve Ramesh Raskar MIT’den açıkladılar. Yarıdan fazla yolların adres sistemi belli olmamaktadır. Özellikle kasaba ve küçük yerlerde çok iyi ve sistematik bir şekilde bu adresleme gerçekleşmemektedir.

Merry Law postal kod araştırmacısı MITye şu şekilde durumu ifade etmektedir.”Dünya her geçen gün daha globalleşme yönüne gitmektedir ve teslimat sistemlerini daha çok insan kullanmaktadır.Bunun için daha çok net bir adrese gerek vardır Mesala “ Mesala ev kırmız ı kapı ve bir klisenin yanında gibi bilgiler”

Demir ve Raskar planı bu tarz spesifik adresleri belirlemektir. Onlar Derin öğrenme algoritması ile uydu görüntüleri ile yolları tarayıp ve yollardaki pikselleri ağa eklemektedir. Daha sonra, bağlantı ve yoğunluk gibi şeyleri ölçerek, algoritma şehir merkezlerini ve mahalleleri belirler. Program arazinin yerleşimini tamamladıktan sonra bölgeler, yollar ve adres birimleri için etiketler çıkarır. Araştırmacılar kendi sonuçlarını daha önce haritalanmayan bir bölgeye uyguladılar ve kendi geliştirdikleri algoritmanın yüzde seksen üzerinde bölgeleri kapsamaktadır ve buda bu konumun daha fazla kapsandığını inanılmaktadır. Bu çalışma tahminen 4 milyar insanın çok tanınmayan bölgeler üzerine üzerine çalışılacaktır. .ve yaklaşık bir 3,2 .Milyarlık insanların adreslerinide bir çok ilerleme gözükücektir.

Facebook ve MIT de yapılan ön çalışmalı makalede küçük bir arazi parçasına benzersiz, keyfi üç kelimelik adresler (“dear.sign.blue” veya “paper.taco.cloud” gibi) atayan what3words adlı kuruluş tarafından geliştirilen farklı bir adres oluşturma sisteminden söz eder. Moğolistan ve Türkiye’de zaten uygulanmıştır. Fakat bu üç kelimelik adreslerin alanla veya çevrelerindeki adreslerle ilgisi yoktur. Facebook-MIT sisteminin araştırmacıları sistemlerine üstün olduklarını düşünüyorlar, çünkü keyfi ve anlamsız adresler yerine, atanmış adresleri mevcut yollar ve topolojiye bağlı kalıyorlar.

Onların makalesi bir örnek adres sağlar: “715D.NE127.Dhule.MhIn.” Bu özellikle utanç verici veya akılda kalıcı değildir, fakat spesifiktir ve sadece kuzey, güney, doğu ve batısında bulunan adreslerle ortak kalıpları olacaktır. “Eğer adresiniz varsa — diyelim ki ” parrot.failed.casino ” ve bir başkası ‘tables.chairs.television’ adresine sahipse, ‘o kişiyle komşuyuz olup olmadığınız hakkında hiçbir fikriniz yok,’ İlke Demir, Facebook araştırmacısı , MIT Teknoloji İnceleme söyledi. “Bütün mesele bu. İnsanların sezgisel olarak ilişki kurabileceği adresleri istiyoruz. ”

Facebook, şirketin yeni adresler oluşturmak ve atamak için neden bir sistem araştırdığını açıklayan bir Gizmodo isteğine yanıt vermedi. Elbette bir Facebook araştırmacısının bu alandaki çalışması, şirketin haritaya ve adreslere daldığı anlamına gelmez. Ancak, Facebook’un gelişmekte olan ülkelerin posta kodlarını dijitalleştirmeye çalışıp çalışmadığını görmek için izliyor olacağız.

Benzer Haberler
Send this to a friend