ESMERA 1. Açık Çağrısını Açıyor

ESMERA 1. Açık Çağrısını Açıyor

Avrupa Komisyonu Ufuk 2020 Araştırma ve İnovasyon Programı çerçevesinde, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler’in (KOBİ) robotik inovasyona katkılarını artırmayı amaçlayan ESMERA (European SMEs Robotics Applications) projesi 1. Çağrısını 1 Ağustos 2018’de açtı.

“Deneyler” olarak adlandırılan küçük ölçekli araştırma projelerini hedefleyen ESMERA projesi, doğrudan endüstriden gelen ve “zorluklar” olarak adlandırdığı problemlere çözüm sunan, robotik ve otomasyon alanında teknolojiler geliştiren KOBİleri başvuruya davet ediyor.  ESMERA her bir zorluğun kazananını basamaklı fonlama mekanizmasıyla 200.000 Euro’ya kadar destekliyor. Avrupa Komisyonu Ocak 2018’de, robotik KOBİlerin inovasyon potansiyellerini artırmak amacıyla ESMERA projesini başlattı. ESMERA Projesi, doğrudan endüstriden gelen problemlere robotik çözümler bulmayı amaçlayan, bunu yaparken de KOBİlerle ortaklaşa projeler yapmayı hedefleyen bir Avrupa Birliği Projesi. Proje, KOBİlere hali hazırda bir pazarı bulunan endüstriyel problemlere çözümler sunmaları, ilgili ürünleri geliştirmeleri ve bunları uygulamaları için bir fırsat sunuyor.

Zorluk Alanları

ESMERA olarak, yüksek inovasyon potansiyellerini göz önünde bulundurarak enerji, üretim, inşaat ve tarım-gıda alanlarını belirledik ve bu alanlarda Avrupa’nın önde gelen şirketlerinden gerçek hayatta karşılaştıkları problemleri paylaşmalarını istedik. Gelen problemlerden robotik ve otomasyonla çözülebilecek 8 problemi zorluklar olarak belirledik. KOBİleri bu problemlere çözüm sunmaya davet ediyoruz.

Değerlendirme süreci

Ürün geliştirme süreci iki aşamada gerçekleştirilecek olup bunlar:

• Aşama I: Deneyler olarak adlandırılan 16 proje seçilecek ve seçilen projeler

kavram kanıtlama sürecinde (proof of concept) birbirleriyle yarışacak.

• Aşama II: İlk aşamadaki en iyi 8 proje, ikinci aşama olan endüstriyel liderlik ve ticari destek (industrial leadership and business support) sürecinde ESMERA deneyiminden faydalanabilecek. KOBİler projelerini tek başına gönderebilir ya da ArGe organizasyonları ve/veya destekleyecek diğer organizasyonlarla ortaklaşa gönderebilirler. Her iki aşamada, her proje toplamda 200.000 Euro’ya kadar desteklenecektir.

ESMERA Proje Ekibi:

ESMERA bünyesindeki 4 yetkinlik merkezinin kapılarını KOBİlerin teknoloji geliştirmesine yardımcı olmak amacıyla açıyor. Merkezler, akademi ile endüstri arasında köprü oluşturarak yüksek teknoloji robotik ekipmanlarını, test ortamlarını ve bilgi birikimlerini KOBİlere sunuyor:

• Laboratory for Manufacturing Systems and Automation (LMS), University of

Patras (Proje Koordinatörü),

• Commissarat à l´Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA),

• Technical University of Munich (TUM),

• Fundación TEKNIKER (IK4-TEKNIKER).

Ek olarak, üç partner Aşama II’de devam edecek olan projeler için fikirden pazara

zincirinin yönetimi ve iş modeli geliştirilmesinde danışmanlık ve destek sağlayacaktır:

• Blue Ocean Robotics,

• COMAU,

• R.U. Robots.

Proje Planı

KOBİler projelerini ilk açık çağrı sürecinde (1 Ağustos-31 Ekim tarihleri arasında) https://opencalls.esmera-project.eu adresinden gönderebilirler. Her bir aşama 9 ay sürecek olup, ikinci açık çağrı yeni problemlerle Kasım 2019 tarihinde açılacaktır.

Detaylı bilgi için: www.esmera-project.eu

Araştırmacı

Esra İçer

Robotics, Artificial Intelligence and

Embedded Systems Group

E-Mail: [email protected]

Benzer Haberler
Send this to a friend