Dünyanın ilk ‘Yapay Zekâ Yasası’ kabul edildi

Dünyanın ilk ‘Yapay Zekâ Yasası' kabul edildi

Avrupa Birliği (AB), yapay zeka alanında düzenlemeler getiren ve 2025’te yürürlüğe girecek olan “AB Yapay Zeka Yasası” (EU AI Act) üzerinde anlaşmaya vardı. Bu yasa, 36 saatlik maraton müzakereler sonucunda kabul edildi ve çeşitli sektörlerde yapay zeka uygulamalarını denetime tabi tutacak.

 • Yapay Zekanın Önemi ve Riskleri: Yapay zeka, sağlık, finans, ulaşım ve içişleri gibi birçok sektörde önemli faydalar sunarken, aynı zamanda insan hakları, veri hırsızlıkları, dolandırıcılık ve mahremiyet ihlalleri gibi riskleri de beraberinde getiriyor. Bu nedenle yapay zekanın düzenlenmesi gerektiği vurgulanıyor.
 • Yasa Tasarısının Özellikleri ve Kategorileri:
  • Kabul Edilemez Risk: İnsan haklarına tehdit oluşturan yapay zeka sistemleri yasaklanacak.
  • Yüksek Risk: Yaşamsal öneme sahip alanlarda kullanılan yapay zeka sistemleri için katı koşullar getirilecek.
  • Spesifik Şeffaflık Riski: Kullanıcıların, yapay zeka sistemlerinin farkında olmaları sağlanacak.
  • Düşük Risk: İnsan hakları ve güvenliği açısından daha az risk taşıyan sistemler, daha esnek kurallara tabi olacak.
 • Uygulama ve Hedefler: Yapay Zeka Yasası, yapay zekanın topluma zarar verme kapasitesine göre “risk temelli” bir yaklaşımla düzenlenecek. AB’nin hedefi, yapay zeka ürün ve hizmetlerinin geliştirilmesi, pazarlanması ve kullanımı için ortak bir yasal çerçeve oluşturmak ve Avrupa’yı bu alanda dünya lideri yapmaktır.
 • AB Ülkelerinin Yaklaşımı ve Anlaşma: Almanya, Fransa ve İtalya gibi büyük AB ülkeleri, katı kuralların Avrupalı şirketleri de etkileyeceği konusunda endişelerini dile getirdi. Uzun müzakereler sonucu, temel haklara ve demokrasiye saygı gösterirken, işletmelerin gelişimine ve büyümesine izin veren bir anlaşmaya varıldı.
Benzer Haberler
Send this to a friend