Devletlerin Yapay Zekâya Hazır Olma Endeksi 2019 - Türkiye Yapay Zekâ Inisiyatifi
Devletlerin Yapay Zekâya Hazır Olma Endeksi 2019

Devletlerin Yapay Zekâya Hazır Olma Endeksi 2019

Yapay zekâ teknolojilerinin 2030 yılına kadar küresel ekonomiye 15 trilyon $ katkıda bulunacağı tahmin ediliyor. Kuzey ülkelerinin bu kazanımlardan güney ülkelerine göre daha çok yararlanacağı öngörülmekte. Bu nedenle, güney ülkelerinin dördüncü sanayi devriminde de geride kalma riski var. Bu durum, bu ülkelerin sadece yapay zekânın potansiyel faydalarını daha az kullanmasıyla sonuçlanmayacak, aynı zamanda küresel eşitsizliklerde makasın genişlemesi tehlikesini de ortaya çıkacaktır. Yapay zekâ dünyadaki hükümetlerin kamu hizmeti sağlama şeklini değiştirme gücüne sahip. Bu da vatandaşların hükümetle ilgili deneyimlerini büyük ölçüde artırabilir. Hükümetler verimliliği artırmak, zamandan ve paradan tasarruf etmek ve daha kaliteli kamu hizmetleri sunmak için hali hazırda operasyonlarında ve hizmetlerinde yapay zekâyı uygulamakta. Uluslararası Kalkınma Araştırma Merkezi (IDRC)’nin desteğiyle üretilen Oxford Insights’ın 2019 Devletlerin Yapay Zekâya Hazır Olma Endeksi, tüm Birleşmiş Milletler ülkelerini kapsamakta ve kamu hizmetlerinde yapay zekâ kullanmaya hazır olmalarına göre 194 ülke ve bölgedeki hükümetleri puanlamakta. Puanlama yönetim, altyapı ve veri, beceri ve eğitim ve son olarak hükümet ve kamu hizmetleri olmak üzere 4 kümeden oluşuyor. Beklendiği gibi üst sıralara, güçlü ekonomileri olan, iyi yönetime ve yenilikçi özel sektöre sahip ülkeler hâkim durumda. Yapay Zekâya en hazır olan ülkelerde Singapur başı çekmekte. İlk yirmiyi Avrupa ülkeleri domine etsede Kanada, Avusturalya, Yeni Zelanda ve 4 Asya ülkesi de bu listede yer almaktadır. Merkezi ve lokal hükümetler yapay zekâyı uygulamasına rağmen sürpriz bir şekilde Çin ilk yirminin görece sonlarında yer alıyor. Bu durum büyük ölçüde veri eksikliklerinden kaynaklanmakta. En iyi performansa sahip bölge ise Kuzey Amerika. En kötü performanslar ise Afrika ve Asya-Pasifik’te. Hükümetler tarafından yapılacak eylemler çok dikkatli yapılmalı. Etik ve güvenliğe özen gösterilmeden uygulanırsa, yapay zekâ kamu hizmetlerinde en iyi ihtimalde etkisiz, en kötü ihtimalde de çok tehlikeli olabilir.  Hükümetlerin yapay zekâ hazırlığını değerlendirmenin ve puanlamanın amacı küresel bir yarış oluşturmak değil, aksine, politikacıların nerelerde iyi performans sergilediklerini ve nerelerde kötü performans sergilediklerini görmelerine yardımcı olmak ve dolayısıyla toplumları eşit seviyeye getirmeye çalışmak. Kaynak: https://www.oxfordinsights.com/ai-readiness2019
Benzer Haberler