Birinci Çeyrek Raporu: Farkındalık Artıyor, Ekosistem Gelişiyor!

Birinci Çeyrek Raporu: Farkındalık Artıyor, Ekosistem Gelişiyor!

EKOSİSTEMİ GÜÇLENDİRME ve HIZLANDIRMA ÇALIŞMALARIMIZ

Türkiye Yapay Zekâ İnisiyatifi (TRAI) olarak, Türkiye’de yapay zekâ farkındalığını artırmak ve ekosistemi geliştirmek için yılın ilk çeyreğinde oldukça yoğun bir çalışma yürüttük. Bu doğrultuda, ülkenin en önde gelen kurumlarına seminerler, çalıştaylar, eğitimler, ekosistem iş birliklerini desteklemek amacı ile tanıştırmalar, her ay çevrim içi buluşmalar/meetup organize etmeye devam ettik.

Birinci çeyrekte TRAI kurumsal üyeleri için:

  • 12 yapay zeka farkındalık semineri düzenledik.

Seminerlerimizde:

–      Yapay zekâ kavramını detaylı bir şekilde ele aldık.

–      Yapay zekanın tarihçesi, gelişimi, mevcut durumu ve gelecek öngörüsünü inceledik.

–      Başta iş hayatı olmak üzere toplumsal dönüşümdeki rolünü ele aldık.

–      Veriden nasıl katma değer elde edilebileceğini anlattık.

–      Yapay zekâ araçlarının neler olduğunu ve nasıl kullanılabileceğini gösterdik.

–      Global ve sektörel kullanım örneklerini paylaştık.

  • 11 çalıştay gerçekleştirdik.

Vizyon/Olgunluk/Strateji/Kullanım Envanteri Çalıştaylarımızda:

–      Yapay zekâ yolculuğunda kurumlar için gereksinimleri ve yol haritası sunduk.

–      Yapay zekâ süreçlerine yönelik ileriye dönük stratejilerini ortak bir hedef doğrultusunda belirlemelerini sağladık.

–      Yapay zekâ strateji ve kapsamı iz düşümünde yapay zekâ kullanım alanları envanteri dokümanları hazırladık.

  • 85 ekosistem tanıştırması gerçekleştirdik. (Özel sektör/TRAI destekçileri – Startup – Yatırımcılar)

·       3 Meetup etkinliği gerçekleştirdik.

–      Ocak ayında; “Duyma ve Görme Biçimlerimizi Yeniden Tanımlamak: Yapay Zekâ ile Ses ve Görüntü              Teknolojilerindeki Devrim” konusunu işledik. (İzlenme sayısı: 2.978)

Youtube Linki: https://www.youtube.com/watch?v=Gl85poAanpc

–      Şubat ayında; “Sigortacılıkta Dijital Dönüşüm: Insurtech ve Yapay Zekâ” konusunu işledik. (İzlenme sayısı:                5.039)

Youtube Linki: https://www.youtube.com/watch?v=08LKdJrkTbQ

–      Mart ayında; “Finansal Teknolojilerde Yapay Zekâ: Fintech’te Yeni Ufuklar” konusunu işledik. (İzlenme      sayısı: 4.648)

Youtube Linki: https://www.youtube.com/watch?v=gT5p42vWWrc

·       TRAI Academy:

Hızla gelişen ve sürekli yenilenen yapay zekâ araçlarını iş dünyasında eş güdümlenmesini desteklemek adına eğitim ve gelişim faaliyetlerini çeşitlendirerek yeni eğitim setleri geliştirmeye devam ettik. Yapay zekâ farkındalık seminer ve eğitimlerinden, ileri düzey uygulamalara, çevrimiçi, fiziki, LMS destekli video eğitimlere, çalıştay programlarından, kurumlara özel üretken yapay zeka atölyelerine, geniş bir yelpazede eğitim ve gelişim hizmetleri, veri bilimci eğitmenler tarafından sunuldu.

2024 yılı ilk çeyreğinde TRAI Academy, veri bilimci uzman eğitmeleri, kıdemli danışmanları ve profesyonel koordinasyon ekibiyle;

+ 2750 saat çevrimiçi/online YZ eğitimleri,

+ 1210 saat yüz yüze / fiziki çalıştay ve gelişim eğitimleri gerçekleştirmiştir.

·       Yapay Zekâ Dikeyine Özel Çalışma Grupları:

TRAI üye kurum temsilcileri ve sektör uzmanlarının gönüllü destek verdiği, “Çalışma Grup” toplantılarında aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirdik:

–      Yılın ilk çeyreğinde; Yapay Zeka & Perakende – Bankacılık – Sigortacılık çalışma gruplarımızın toplantısını fiziki olarak, Yapay Zeka & Üretim – Sağlık – Hukuk çalışma gruplarımızın toplantılarını çevrim içi olarak gerçekleştirdik. Fiziki toplantılarımızda 115+ kişi, online toplantılarımızda ise 105+ kişi katılım sağladı.

–      Çalışma grubu katılımcılarının ortak teknolojik ihtiyaçlara uygun çözümler üreten inovatif startuplar tarafından (Co-One, Arche Robotics, Next Geo, B2Metric, Testinium, Crede Data, Mechanica AI, De Jure, Vircon Group, Massive Bio, Adapha) farklı yapay zekâ çözümleri paylaşıldı.

–      TRAI Kıdemli Danışmanı tarafından; TRAI YZ Çalıştayları (Vizyon Çalıştayı, Olgunluk Çalıştayı, Strateji Çalıştayı, Kullanım Envanteri Çalıştayı, Veri ve Teknoloji Altyapısı Çalıştayı, Veri Hacmi ve Kalitesi Çalıştayı, Organizasyon Yapısı Çalıştayı, Yönetişim Çalıştayı) detayları anlatılarak, ilgili sektörlerdeki yapay zekâ use case örnekleri paylaşıldı.

–      TÜBİTAK Bilgem tarafından sağlanan bilgilerle üretim sektöründeki dijital dönüşüm incelendi. Bu kapsamda, Safir Ürün Ailesi üzerinde detaylı bilgi paylaşımı gerçekleştirildi.

–      TRAI olarak çalışmalarını yürüttüğümüz; yapay zekâ kullanımına dair etik ilkeleri belirlemek, olası regülasyonları anlamak, gerekli önlemleri almak ve her bir etik prensibi farklı sektörlerden ve risk seviyelerindeki potansiyel kullanım alanlarıyla örneklemeye çalıştığımız “YZ Etik ilkeler ve Politikalar Dokümanı” kataloğumuzun içeriği hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

Girişim Haritası:

Ocak 2024 güncellemesiyle TRAI Girişim Haritası’na 18 yeni startup eklenirken, 23 startup haritadan çıkarıldı. Böylelikle, 321 startup haritada yer aldı. TRAI Girişim Haritası her çeyrekte güncellenerek yeni startuplar haritaya eklenmektedir.

Güncel TRAI Girişim Haritası: https://turkiye.ai/turkiye-yapay-zeka-inisiyatifinin-ocak-2024-yapay-zeka-girisimleri-haritasi-yayinlandi/

Saha Ziyaretleri:

TRAI, dünya genelinde üretken yapay zeka teknolojilerine yapılan yatırımların arttığı bu dönemde, yerli ve uluslararası saha ziyaretleri gerçekleştirerek ekosistemi yakından takip etti. Bu kapsamda, Amazon ve Microsoft gibi küresel şirketlerle gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından, farklı kurumlarla da benzer ziyaretler planlandı.

Kurumsal ve Kamusal “Yapay Zekâ” İletişimi:

Çalışmalarımızın daha geniş kitlelere ulaşması, doğru, güncel sektörel gelişmelerin ve yapay zekâ farkındalığının Türkiye gündeminde kalması hedefiyle iletişim çalışmalarımızı PR Global Network (PRGN) üyesi olan Aristo İletişim ile yürütmeye başladık. Aristo, bu sene 7. Kez düzenlenecek olan Türkiye’nin en büyük yapay zeka zirvesinin iletişim ve tanıtımından sorumlu olacak.

TRAI olarak, 2017’den bu yana, ülkemizin küresel yapay zeka yarışı içinde yer almasına katkılarda bulunduk; bulunmaya devam ediyoruz.

Benzer Haberler
Send this to a friend