Beyaz Yaka – Generative AI İlişkisi

Beyaz Yaka Generative AI İlişkisi

Generative AI ortaya çıkışından bu yana beyaz yakalı çalışanlar için kasvetli bir tablo çiziyor olabilir, fakat yakın zamanlarda Harvard Business School’un Boston Consulting Group (BCG) çalışanları üzerinde yaptığı bir araştırma bizlere farklı bir bakış açısı sunuyor. Sonuçlara göre BCG personeli GPT-4 kullanımı ile görev verimliliğinde %25’lik bir artış sergilemiş ve %12 daha fazla görevi %40’lık bir kalite artışıyla tamamlamıştır. Özellikle, en büyük performans kazanımları daha az vasıflı çalışanlar arasında gözlenmiştir

Ekran Resmi 2023 11 15 11.05.23Bu çalışma sonuçları üç önemli tespitin altını çizmektedir. Bunlardan ilki, özellikle çevrimiçi serbest çalışma gibi düzenlenmemiş piyasalarda düzenleme hayati önem taşımaktadır. İkinci olarak, çok yönlü roller tam otomasyona daha az duyarlı iken, tekil görevlere odaklanan gig-worker modelleri otomasyona daha fazla maruz kalmaktadır. Son olarak, yapay zeka araçlarının başarısı, onları kendimizin bir uzantısı olarak görmemize bağlıdır. Çalışma, AI ile iç içe geçen ya da AI ile birlikte iş bölümü yapan “cyborglar” ve “centaurlar” olmak üzere iki arketip ortaya koyarak insan gözetimine duyulan ihtiyacı gözler önüne seriyor.

Sonuç olarak, Generative AI’ın belirli beyaz yakalı meslekler için zorluk yaratma potansiyeli tartışma konusuyken, diğer bir tarafta çeşitli görevlerde üretkenliği ve kaliteyi artırmak için fırsatlar sunan bir aracın varlığı söz konusudur. Bu konu üzerinde yapılandırılması gereken düzenlemeler, iş tasarımı ve AI araçlarıyla işbirliğine dayalı bir yaklaşım, bu gelişen manzarada gezinmenin anahtarı olacak ve beyaz yakalı çalışanlar ile Generative AI arasındaki ilişkiyi potansiyel olarak gelişen bir ilişkiye dönüştürecektir.

Reyhan Menetlioğlu
Benzer Haberler
Send this to a friend