AI Alliance, Sorumlu Yapay Zeka Kolektifi 

AI Alliance, Sorumlu Yapay Zeka Kolektifi 

Bu hafta, önde gelen teknoloji geliştiricileri, araştırmacılar ve kullanıcılardan oluşan uluslararası topluluk AI Alliance‘ın lansmanı ile önemli bir adım atıldı. AI Alliance, yapay zeka eğitim, araştırma, geliştirme, dağıtım ve yönetişimin çeşitli yönlerinde yer alan çok çeşitli kuruluşlardan oluşan, açık kaynaklı yapay zeka araç setlerinin yaratıcılarından üniversitelere, bilim ajanslarına ve donanım üreticilerine kadar inovasyonu yönlendiren kolektif bir güçtür. Sektör devleri IBM ve Meta’nın öncülük ettiği AI Alliance, Cornell Üniversitesi, NASA, Oracle gibi tanınmış kurumlar da dahil olmak üzere dünya çapında 50’den fazla kurucu üye ve işbirlikçi ile ortak bir çabaya sahiptir.

Temel misyonu yapay zeka geliştirmelerini açık, güvenli ve sorumlu şekilde gerçekleştirmek olan topluluk, bu sürekli ilerlemenin, iş ve eğitimden sosyal etkileşimlere kadar hayatımızın çeşitli yönlerini geliştirmek için benzersiz fırsatlar getirdiğinin farkında olarak bu ilerlemenin herkes için güvenlik, çeşitlilik, ekonomik fırsatlar ve faydalara öncelik veren şekillerde kullanılmasını sağlamak için topluluğu teşvik etmeyi ve dünya çapında geliştiricilere ve araştırmacılara olanak sağlamayı hedeflemektedir.

Bu hedefleri karşılamak için AI Alliance, aşağıdaki yan projeleri yürütmeyi planlamaktadır:

  • Yapay zeka sistemlerinin küresel ölçekte sorumlu bir şekilde geliştirilmesini ve kullanılmasını kolaylaştıran ölçütler, değerlendirme standartları, araçlar ve kaynaklar oluşturmak, geliştirici topluluğu içinde savunuculuğu ve etkinleştirmeyi desteklemeye odaklanarak, incelenmiş güvenlik, emniyet ve güven araçlarından oluşan bir kataloğun oluşturulması
  • İklim ve eğitim gibi alanlarda toplumsal zorlukları ele almak için tasarlanmış çok dilli, çok modlu ve bilimsel modelleri içeren açık temel modellerin ekosistemini ilerletilmesi
  • Akademik topluluğun katılım ve desteği ile, araştırmacı ve öğrencilerin temel yapay zeka model ve araç araştırma projelerine katkıda bulunmak amaçlı küresel yapay zeka becerilerinin geliştirilmesi
  • Kamu söylemini ve politika yapıcıları bilgilendirmek için yapay zekanın faydaları, riskleri, çözümleri ve hassas düzenlemeleri hakkında eğitim içeriği ve kaynakların geliştirilmesi
  • Yapay zekanın güvenli ve faydalı yollarla açık gelişimini teşvik eden girişimler başlatmayı ve ayrıca, kullanım örneklerini keşfetmek ve topluluk üyelerinin açık teknolojiyi sorumlu ve daha iyi bir şekilde nasıl kullandıklarını sergilemek için etkinlikler organize edilmesi

AI Alliance topluluğu, küresel uzmanlar ve paydaşları bir araya getirerek araştırmacı, geliştirici ve kullanıcılara fayda sağlayan çözümlerin işbirliği ile geliştirilmesi için bir platform sağlamayı amaç edinerek sorumlu yapay zeka ilerlemesinin bir örneği olarak karşımıza çıkmaktadır.

Reyhan Menetlioğlu

Kaynak: https://ai.meta.com/blog/ai-alliance/ 

Benzer Haberler
Send this to a friend