82’inci TRAI Meet-Up’ta İleri Seviye Yapay Zeka Algoritmaları Konuşuldu

82'inci TRAI Meet-Up'ta İleri Seviye Yapay Zeka Algoritmaları Konuşuldu

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI) tarafından 2017 yılından beri her ayın üçüncü Çarşambası düzenlenmekte olan TRAI Meet-up etkinliklerinin seksenikincisi 26 Haziran tarihinde YouTube ve LinkedIn üzerinden canlı olarak yayınlandı.

“Algoritma Ustaları: İleri Seviye Yapay Zeka Algoritmaları” başlıklı TRAI Meet-up etkinliğinde İrem İşlek (sahibinden.com), Çağrı Diner (Boğaziçi Üniversitesi), Selina Devre (Alphabots GmbH), İlker Birbil (Amsterdam Üniversitesi), Çiğdem Gündüz Demir (Koç Üniversitesi) konuşmacı oldu.

Etkinlikte yapay zeka destekli 3 boyutlu sanal tur yaklaşımları, deprem araştırmalarında yapay zeka uygulamaları, süreç otomasyonu, açıklanabilir yapay zeka ve tıpta yapay zeka uygulamaları gibi farklı ileri seviye yapay zeka algoritma projeleri ele alındı. Etkinliğin moderasyonu TRAI Ekosistem Uzmanı Elif Doğa Benakay tarafından gerçekleştirildi.

Etkinlikte aşağıdaki konulardan bahsedildi.

İrem İşlek, (sahibinden.com Araştırma Takım Lideri), sunumunda “Yapay Zeka Destekli 3 Boyutlu Sanal Tur Yaklaşımları: Mekansal Anlayış ve Verimliliğin Artırılması” başlıklı bir sunum yaptı. İrem İşlek, sunumunda 3 boyutlu yaklaşımların emlak sektöründe nasıl bir değişim yaratabileceğini ele aldı. Özellikle büyük şehirlerde, konutların uzaktan daha doğru algılanabilmesi hem emlak danışmanlarının hem de müşterilerin zamanından tasarruf etmesine olanak sağlamaktadır. Sunum sanal tur ve zemin planı oluşturma problemlerinin yapay zeka desteğiyle çözülmesi için literatürdeki mevcut yaklaşımlardan bahsedilerek başladı. Bu yaklaşımların hem olumlu hem de olumsuz yanlarına değinildi ve sunacağı katkılar değerlendirildi. Son olarak, sahibinden.com platformunda bu bağlamdaki araştırmalar ve çözümler ile ilgili bilgi verildi.

Çağrı Diner, (Boğaziçi Üniversitesi Jeofizik Anabilim Dalı, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü), “Yapay Zeka Uygulamaları Deprem Araştırmalarında Bize Nasıl Yardımcı Oluyor?” başlıklı sunumuyla katıldı. Çağrı Diner, Rasathane’de gerçekleştirilen rutin deprem analizleri ile yapay zekanın bu süreçleri nasıl hızlandırdığını ve daha doğru sonuçlar elde etmemize nasıl olanak sağladığını anlattı. Ayrıca, yapay zeka teknolojilerinin küçük depremleri saptama kapasitesi sayesinde artık bu tür depremlerin belirlenebildiği ele alındı. Bu gelişme, deprem araştırmalarına yeni bir boyut getiriyor ve depremlerin nasıl başladığı konusunda önemli bilgiler verme potansiyeli taşıyor. Sunumun son kısmında, deprem araştırmalarında kullanılabilecek fiziksel bilgilere dayalı sinir ağlarından (physics-informed neural networks) bahsedildi. Bu tür modeller, yalnızca veriden öğrenmekle kalmayıp, kırılma veya dalga yayılımını modelleyen kısmi diferansiyel denklemleri çözme yetenekleri açısından giderek gelişmektedir.

Amsterdam Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapan İlker Birbil, “Açıklanabilir Yapay Zeka ve Karar Verme” başlıklı sunumuyla, son dönemde sıkça bahsi geçen açıklanabilir yapay zeka yaklaşımlarını özetleyip, bu yaklaşımların optimizasyon ve karar verme yöntemlerini nasıl etkileyeceğini tartışmaya açtı. Açıklanabilir yapay zeka, yapay zeka kararlarının insan kullanıcılar tarafından anlaşılabilir ve güvenilir olmasını sağlamak için önemli bir adım olarak ele alındı.

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Çiğdem Gündüz Demir, “Tıpta Yapay Zeka” başlıklı sunumunda, tıpta yapay zeka uygulamalarının nasıl kullanılabileceği ve bu teknolojilerin sağlık sektörüne getirdiği yenilikler üzerine konuştu. Özellikle hastalık teşhisi, tedavi planlaması ve kişiselleştirilmiş tıp uygulamaları gibi alanlarda yapay zekanın potansiyeli vurguladı. Son dönemlerde üretken yapay zeka teknolojilerinin de gelişmesiyle hızlanan araştırmaların sağlık sektöründeki kullanım alanlarını aktardı.

Alphabots GmbH’den Selina Devre ve Devran Deviren  “Process Automation / Süreç Otomasyonu” başlıklı sunumu gerçekleştirdi. Operatif ve standartlaştırılmış süreçlerin yapay zeka yardımıyla otomasyonu hakkında bilgi verildi. Sunumda, süreç otomasyonunun verimlilik ve hata azaltma üzerindeki olumlu etkileri vurgulandı.

TRAI Meet-up #82 “Algoritma Ustaları: İleri Seviye Yapay Zeka Algoritmaları” etkinliğine değerli katkıları için tüm konuşmacılarımıza teşekkür ederiz. Bir sonraki TRAI Meetup etkinliği 24 Temmuz tarihinde “TRAI Meetup 83: Yeşil Enerji, Akıllı Gelecek: Sürdürülebilirlikte Yapay Zeka Devrimi” başlığında online olarak gerçekleştirilecektir.

Benzer Haberler
Send this to a friend