72. TRAI Meet-Up’ında Sürdürülebilirlik, Enerji, İklim & Yapay Zekâ Konuşuldu

72. TRAI Meet-Up'ında Sürdürülebilirlik, Enerji, İklim & Yapay Zekâ Konuşuldu

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi olarak her ayın üçüncü çarşambası düzenlediğimiz TRAI Meet-Up fiziki olarak T-Gate Yatırımcı Kulübünde gerçekleştirildi. Youtube ve Linkedin kanalımızdan canlı yayınlanan TRAI Meet-Up’larının 72’ncisinde “Sürdürülebilirlik, Enerji, İklim ve Yapay Zeka” konusu işlendi. TRAI Meet-Up’ına  Sezer Cebitürk (Enerjisa Üretim Data Analytics Mentor)Yılmaz Sağdıç (ASP OPC Turkey Dijital Dönüşüm Uzmanı), Levent Öztürk (Eureko Sigorta, Tarım Sigortaları Kıdemli Direktörü),  Nihal Özge Kılınç (Eureko Sigorta, Veri Yönetişimi Müdürü), Nazım Tercan (KoçDigital, Senior IoT Growth) ve Ezgi Eylül Hasvatan Gavas (Apollo IoT, Co-founder & CEO) katıldı.

TRAI İş Geliştirme Uzmanı Zeynep Mavi moderatörlüğünde gerçekleştirilen 72. TRAI Meet-Up’ında “”Enerjide Yapay Zeka: Fırsatlar, Çözümler ve Gelecek”, “Sürdürülebilir Enerji Üretimi’nde Veri Modelleme’nin Önemi”, “Tarımda Sürdürülebilirlik & Yapay Zeka”,  “Empowering Sustainability by Harnessing AI and IIoT” ve “Enerji Yeniden Kodlanıyor” konuları izleyicilere aktarıldı.

Enerjide Yapay Zeka: Fırsatlar, Çözümler ve Gelecek

TRAI Meet-Up’ın ilk konuşmacısı “Enerjide Yapay Zeka: Fırsatlar, Çözümler ve Gelecek” başlıklı sunumuyla Sezer Cebitürk (Enerjisa Üretim Data Analytics Mentor) oldu. Sunumunda enerjide veri analitiği ve uygulama alanlarından bahseden Cebitürk, enerji piyasaları hakkında genel bilgi vererek izleyicileri bilgilendirdi. Sunumuna enerji sektöründe veri analitiği konusunu akıllı ölçüm, varlık yönetimi ve şebeke güvenliği ve operasyonları başlıkları altında ele aldıklarından bahsetti. Veri analitiği yaşam döngüsü hakkında bilgi verdikten sonra üretim planlama, elektrik faturasını tahminleme, risk yönetimi, türev ürün fiyatlama ile dijital ikizler ve kestirimci bakım uygulama örneklerini aktararak sunumunu tamamladı.

Sürdürülebilir Enerji Üretimi’nde Veri Modelleme’nin Önemi

72.TRAI Meet-Up’ın bir sonraki konuşmacısı Yılmaz Sağdıç (OPC Dijital Dönüşüm Uzmanı) oldu. “Sürdürülebilir Enerji Üretimi’nde Veri Modelleme’nin Önemi” başlıklı sunumunda bize enerji tesislerinde üretilen veriler ve bu verilerin lokal olarak modellenmesi ve modellenen verinin faydalarından bahsederken, unified namespace kavramının tanıttı. Kendilerinin ise bir çok noktadan verileri topladıklarını, bunları birleştirip zenginleştirdikten sonra üst katmana aktardıklarına değinerek bununla birlikte yeni ihtiyaçlar ve yeni yaklaşımların gerektiğini izleyicilerle paylaştı. Temiz veri elde etmek için Unified Namespace kavramının ortaya çıktığını farklı kaynaklardan toplanan verinin bütünleştirilip sunulabilir hale nasıl getirdiklerini paylaşarak sunumunu tamamladı.

Tarımda Sürdürülebilirlik & Yapay Zeka

TRAI Meet-Up’ın sonraki konuşmacısı ise “Tarımda Sürdürülebilirlik & Yapay Zeka” başlıklı sunumlarıyla Levent Öztürk (Eureko Sigorta, Tarım Sigortaları Kıdemli Direktörü) ve Nihal Özge Kılınç (Eureko Sigorta, Veri Yönetişimi Müdürü) oldu. Sunumlarına Eureko olarak tarım müşterilerine risk yönetimi, danışmanlık ve dijital çözüm hizmetleri verdiklerinden bahsederek başladı. Akıllı tarım sistemleri ile ekipmanların birbiri ile iletişimi, işlerin kolaylaştırılması, verimliliğin artması ve maliyetlerin nasıl düşürüldüğün hakkında uygulama yaklaşımlarını izleyicilerle paylaştı. Sürdürülebilir tarım için dijital çözümler sunduklarını veri toplama ile anlık veri ile nasıl öngörü oluşturduklarını, uygulama örnekleriyle ve elde edilen kazançları izleyicileri ile paylaşarak sunumlarını tamamladılar.

Empowering Sustainability by Harnessing AI and IIoT

Bir sonraki konuşmacı olan Nazım Tercan (KoçDigital, Senior IoT Growth), “Empowering Sustainability by Harnessing AI and IIoT” başlıklı sunumunda bize çevreyi korumak, verimliği arttırmak ve tüketimi minimize etme konularındaki yapay zeka çalışmalarını ve sürdürülebilirlik yol haritalarını anlattı. İlk olarak orman yangınlarını öngörmek ve mücadele etmek için yapay zeka güdümlü projelerinin detaylarından bahseden Tercan sunumuna gıda İşleme fabrikasındaki üretimde sürdürülebilirlik ve enerji yönetimi çalışmalarındaki elde edilen kazanımlardan bahsetti. Daha sonrasında ise yakıt verimliliği, elektrikli araç şarj yönetimi ile yeni iş modelleri, proses optimizasyonu optimize edilmiş operasyonlar ve yakıt verimliliği uygulama örneklerini paylaştı. Sunumunun son bölümünde ise sürdürülebilirlik odaklı AI ve IoT odaklı değer ile daha fazla değer için yatay veri kullanımının önemine değinerek sunumunu tamamladı.

Enerji Yeniden Kodlanıyor

72.TRAI Meet-Up’ın son konuşmacısı ile Ezgi Eylül Hasvatan Gavas (Apollo IoT, Co-founder & CEO) oldu. “Enerji Yeniden Kodlanıyor” başlıklı sunumunda enerji maliyetlerinde kontrol, optimizasyon ve tahminleme konusunda çözümlerini aktardı.

Benzer Haberler
Send this to a friend