5 Yol ile Startup’ınızda Üretken Yapay Zekâ (GenAI) ile Rekabet Avantajı Elde Edin

5 Yol ile Startup'ınızda Üretken Yapay Zekâ (GenAI) ile Rekabet Avantajı Elde Edin

ChatGPT ve GitHub Copilot gibi araçlar, dünyanın her yerindeki insanlar ve işletmelerin hayal gücünü ele geçirdi ve birçok risk sermayesi yatırımcısı, GenAI’nin (Generative AI) yıkıcı bir yenilik olabileceğine inanıyor.

PitchBook’a göre, küresel GenAI pazarı bu yıl 42,6 milyar dolar’a ulaşması bekleniyor ve genel olarak VC yatırımları durgun kalsa da 2023’ün ilk çeyreğinde kurumsal VC’ler tarafından AI girişimlerine yapılan fonlama, 2022’ye göre yaklaşık yüzde 37 arttı.

Amazon Web Services’in (AWS) girişimler için hesaplama, depolama ve ağ maliyetlerini düşürmesi gibi, GenAI’nin yükselişi de maliyetleri düşürerek kodlama, test etme ve müşteri edinme maliyetlerini düşürmesi muhtemeldir.

Ancak GenAI, girişimler için de zorluklar yaratıyor. Kullanımı, teknoloji dünyasında artık standart hale geldi ve risk sermayeleri, bir girişimin faaliyet gösterdiği pazarları ve segmentleri bir gün nasıl etkileyebileceğini göz önünde bulundurarak potansiyel yatırımları değerlendiriyor.

Her şirket bir GenAI şirketi haline gelirken, girişimler kendilerine şu soruları sormalıdır: Bizi rakiplerimizden ne ayırır? Müşterilere nerede benzersiz değer sunabiliriz? Bizim alanımız nedir?

GenAI’nin gelecek için büyük potansiyeli var, ancak girişimciler bu teknolojinin zorluklarını da anlamak ve bunlara hazırlanmak zorundalar.

1-Mevcut Ürünleri ve Süreçleri Bozma

Generative AI çağında farklılaşmanızın birincil fırsatı, onu önceden var olan çözümlere veya altyapıya eklemek yerine ürününüzün teknolojisinin temeline inşa etmek.

Bu, manuel süreçler ve hizmetler için özellikle geçerlidir. McKinsey, “bugünün iş faaliyetlerinin yarısının 2030-2060 yılları arasında otomasyona uğrayabileceğini” tahmin ediyor ve generative AI’nin bilgi işini diğer iş türlerinden daha fazla etkilemesi bekleniyor.

Mevcut ürünleri ve süreçleri bozabilirsiniz. Mesela:

Yeni teknolojileri kullanarak yeni ürünler ve hizmetler oluşturmak: Yeni teknolojileri kullanarak yeni ürünler ve hizmetler oluşturabilirsiniz. Bu, startup’ınızın mevcut pazarlara yenilik getirmesine ve yeni müşteriler edinmesine yardımcı olabilir.

Mevcut ürünleri ve hizmetleri yeniden tasarlamak: Mevcut ürünleri ve hizmetleri yeniden tasarlayabilirsiniz. Bu, startup’ınızın mevcut ürünleri ve hizmetleri daha verimli ve daha etkili hale getirmesine yardımcı olabilir.

Yeni iş modelleri oluşturmak: Yeni iş modelleri oluşturabilirsiniz. Bu, startup’ınızın yeni gelir akışları elde etmesine ve iş modelini daha sürdürülebilir hale getirmesine yardımcı olabilir.

Dağıtım kanallarını değiştirmek: Dağıtım kanallarını değiştirebilirsiniz. Bu, startup’ınızın ürünlerini ve hizmetlerini daha geniş bir müşteri tabanına ulaştırmasına yardımcı olabilir.

Mevcut ürünleri ve süreçleri bozarak, startup’ınıza yeni bir pazar yaratabilir ve yeni iş fırsatları elde edebilirsiniz. Bu, startup’ınızın büyümesine ve gelişmesine yardımcı olabilir.

2-Temel Modellere Değer Katma

Startuplar, temel modellere değer katarak rekabet avantajı yaratabilirler.

Özel verileri eklemek: Temel modellere özel veriler ekleyebilirsiniz. Bu, temel modellerinin daha iyi performans göstermesine ve daha doğru sonuçlar üretmesine yardımcı olabilir.

Komut mühendisliği: Temel modellere komut mühendisliği uygulayabilirsiniz. Bu, temel modellerinin belirli görevleri gerçekleştirmek için özel olarak eğitilmesine olanak tanır.

Çıktı zincirleme: Temel modellerin çıktılarını birbirine bağlayabilirsiniz. Bu, temel modellerinin daha karmaşık görevleri gerçekleştirmesine yardımcı olabilir.

Kullanıcı ara yüzü/kullanıcı deneyimini iyileştirme: Temel modellerin kullanıcı ara yüzü/kullanıcı deneyimini iyileştirebilirsiniz. Bu, temel modellerinin daha kullanıcı dostu ve kullanımı daha kolay hale gelmesine yardımcı olabilir.

Temel modellere değer katarak, startup’ınız generative AI alanında öncü bir oyuncu haline gelebilir. Bu, startup’ın yeni müşteriler ve iş fırsatları elde etmesine yardımcı olabilir.

3-Diğerlerinin GenAI’yi Kabul Etmesini Sağlama 

Diğer şirketlerin generative AI’yi benimsemesine ve kullanmasına yardımcı olabilirsiniz.

Bu, aşağıdakiler gibi yollarla yapılabilir:

GenAI çözümleri geliştirmek ve sunmak: Generative AI çözümleri geliştirebilir ve diğer şirketlere sunabilirsiniz. Bu, startup’ınızın generative AI uzmanlığını ve deneyimini diğer şirketlerle paylaşmasına olanak tanır.

Eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmak: Generative AI eğitimi ve danışmanlık hizmetleri sunabilirsiniz. Bu, diğer şirketlerin generative AI’yi nasıl benimseyip kullanabileceklerini öğrenmelerine yardımcı olabilir.

GenAI platformları ve altyapıları oluşturmak: Generative AI platformları ve altyapıları oluşturabilirsiniz. Bu, diğer şirketlerin generative AI’yi daha kolay ve verimli bir şekilde benimsemesine ve kullanmasına olanak tanır.

Diğerlerinin GenAI’yi kabul etmesini ve kullanmasını sağlayarak, generative AI alanında lider bir oyuncu haline gelebilirsiniz. Bu, startup’ınızın yeni müşteriler ve iş fırsatları elde etmesine yardımcı olabilir.

4-Mevcut Güçleri Kullanma

Zaten ürünlerini piyasaya sürmüş ve bir sonraki büyüme noktasına ulaşmayı arayan startuplar, generative AI’yi insan uzmanlığı, yerleşik bir müşteri tabanı veya üstün dağıtım gibi diğer rekabet avantajlarıyla birleştirerek bir sonraki adıma geçebilirler.

İnsan uzmanlığı: Generative AI’yi insan uzmanlığını genişletme ve derinleştirmek için kullanabilirsiniz. Örneğin, generative AI’yi müşteri hizmetleri chatbot’ları oluşturmak için kullanabilir, böylece müşteriler her zaman bir insan uzmanıyla iletişim kurabilirsiniz.

Yerleşik müşteri tabanı: Generative AI’yi mevcut müşteri tabanını genişletmek ve yeni müşteriler edinmek için kullanabilirsiniz. Örneğin, Generative AI’yi pazarlama kampanyaları için otomatik olarak içerik oluşturmak için kullanabilisiniz.

Üstün dağıtım: Generative AI’yi mevcut dağıtım kanallarını optimize etmek ve yeni dağıtım kanalları oluşturmak için kullanabilirsiniz. Örneğin, Generative AI’yi e-ticaret platformları için otomatik olarak ürün açıklamaları oluşturmak için kullanabilirsiniz.

5-Ekibinizin Verimliliğini Artırma

Generative AI’nin üretkenliği arttırmasındaki ana yöntem otomasyonu arttırarak insan emeğinin gelişmesine yol açmak olacaktır. Müşteri tarafında ise, şirketler GenAI’yi satış, pazarlama, müşteri hizmetleri ve içerik oluşturma maliyetlerini azaltmak için kullanabilir; aynı şey, iç muhasebe, sunum oluşturma, toplantıları özetleme, veri analizi, kod yazma ve çok daha fazlası için de geçerlidir.

Ekibinizin GenAI ile verimliliğini arttırmanın yöntemleri:

Amaç ve hedefleri netleştirmek: Ekibinizin amaç ve hedeflerini netleştirebilirsiniz. Bu, ekibin neyi başarmaya çalıştığını ve nasıl bir katkıda bulunabileceğini bilmesini sağlar.

Sorumlulukları belirlemek: Ekibinizin sorumluluklarını belirleyebilirsiniz. Bu, ekibin ne yapması gerektiğini ve kimin ne yapacağını bilmesini sağlar.

Süreçleri ve prosedürleri standartlaştırmak: Ekibinizin süreçleri ve prosedürleri standartlaştırabilirsiniz. Bu, ekibin iş akışlarını daha verimli hale getirir.

Geri bildirim vermek: Ekibinize geri bildirim verebilirsiniz. Bu, ekibin performansını iyileştirmesine yardımcı olabilir.

Ödüllendirme ve takdir etmek: Ekibinizi ödüllendirebilir ve takdir edebilirsiniz. Bu, ekibin motive olmasını ve verimliliğini artırmasını sağlar.

Gerçekten de heyecan verici yeni bir teknolojilerin olduğu bu çağda startuplar, generative AI’yı benimseyerek ve kullanarak, rekabet avantajı elde edebilir ve büyümeye başlayabilirler.

zeyne mavi new
Zeynep Mavi

Kaynak: https://www.forbes.com/sites/forbesfinancecouncil/2023/08/21/5-ways-startups-can-use-generative-ai-to-build-a-competitive-advantage/?sh=22eb3e636e9f

Benzer Haberler
Send this to a friend