26. TRAI Meet-Up’ında “Yapay Zekanın Üretime Etkisi” Konuşuldu

26. TRAI Meet-Up'ında “Yapay Zekanın Üretime Etkisi” Konuşuldu

Türkiye Yapay Zekâ İnisiyatifi’nin düzenlediği, “Yapay Zekanın Üretime Etkisi” konulu 26. TRAI Meet-Up İTÜ Arı-3’te gerçekleştirildi.

Tüpraş’ta İşlenen Yeni Petrol; Veri! başlıklı ilk konuşmayı Tüpraş’tan veri bilimci Şükrü Kaya ve Ertuğrul Ural Beyler birlikte gerçekleştirdi. Sunumun ilk bölümünde Tüpraş’ın yapay zekâ vizyonuna değinildi. Bu vizyonun alt başlıkları ifade edildi. (Makine öğrenmesi, bulut teknolojisi, derin öğrenme, endüstri 4.0, büyük veri vb.) Daha sonra bu teknolojilerden hangi alanda fayda beklenildiği aktarıldı. İlave olarak, bu vizyon doğrultusunda açılan teknokent ofisleri, bu ofislerin hangi motivasyonla açıldığından bahsedildi. (Akademik dünyaya yakın olmak, startup ekosisteminden beslenebilmek, nitelikli insan kaynağına daha kolay ulaşmak vb.) Sunumun ikinci bölümünde ise veri analitik projelerinden bahsedildi. Projelerden beklenen faydalar aktarıldı. Ayrıca projelerde karşılaşılan teknik zorluklar ana hatları ile izleyiciler ile paylaşıldı.

Sonraki konuşmayı SabancıDx’ten İleri Veri Analitiği Genel Müdür Yardımcısı Attila Bayrak Bey gerçekleştirdi. “Sanayinin Yeni Gücü: Veri ve Yapay Zekâ” sunumu ile katıldı. Bayrak, büyük veri yönetimi ve analitiğin birçok sektörde operasyonel verimlilikten risk yönetimine, pazarlama yatırımlarının geri dönüşünün artırılmasından, inovasyon stratejilerine kadar farklı iş amaçlarına yönelik uygulanabilirliğine değindi. Süreçlerine veri analitiğini dahil eden şirketlerin performanslarını artırmak ve stratejik kararlar almak üzere belirgin avantajlara sahip olduğuna dikkat çekti. Attila Bayrak sunumunda ayrıca Endüstri 4.0 ile akıllı üretim süreci, ürün yaşam döngüsü yönetimi ve iş süreçleri bileşenlerinin anlatırken SabancıDx’in farklı sektörlerde yürüttüğü sürdürülebilir fayda ve verimlilik odaklı analitik projeleri olduğuna da değindi. Üçüncü Konuşmacımız Organon Analytics firmasının Baş Veri Bilimcisi Selen Kökten Hanım’dı. Makine Öğrenmesi Tabanlı Kestirimci Bakım Uygulaması isimli konuşmasını gerçekleştirdi. Organon Analytics 2011 yılında kurulmuş olan ve bir çok farklı sektörde geliştirdiği ürün ve servislerle büyük veriden değer yaratan bir yapay zeka firması olduğundan bahsetti.  Şirket 2019 yılı içerisinde 30 milyondan fazla model geliştirmiş ve bu modellerin ürettiği sonuçlarla farklı sektörlerde 500 milyardan fazla karar alınmış. 

Geçtiğimiz yıl ise, Tüsiad’ın teknoloji kullanıcıları ile teknoloji tedarikçilerini bir araya getirdiği Tüsiad Sanayi’de Dijital Dönüşüm programı kapsamında, Ford Otosan tarafından projedeki iş ortağı olarak seçilmiş. Projede, Ford Otosan’ın Gölcük fabrikasındaki gövde kaynak hattındaki arızaların önceden tahmin edilerek, üretim kesintilerinin azaltılması hedeflenmiş.

Selen Hanım Organon’un, kaynak hattındaki sensör verilerini kullanarak, istasyonlarda arızanın oluşmasını etkileyecek 250 binin üzerinde farklı değişken türettiğinden bahsetti. Organon’un geliştirdiği algoritma sayesinde veri kaynakları kısa süreler içerisinde değerlendirilerek, farklı bir çok kombinasyon deneniyor ve sektörel bir bilgi birikimine ihtiyaç duymadan hızlı bir şekilde farklı sektör ve iş problemi üzerine çözüm üretilebiliyor. Bu projede de arıza ihtimalini belirleyen nihai model, türetilen değişkenler üzerinden oluşturulmuş. Model, ilgili istasyonlardaki arızayı 1 gün önceden tahmin ederek istasyonlarda bakımların yapılmasını sağlıyor, arızadan kaynaklı üretim kesintilerini ve fazla mesai süresini azaltmayı hedefliyor.

Bir diğer konuşmayı Koç Digital’den veri ve analitik direktörü Ayhan Demirci Bey gerçekleştirdi. Büyük Veri Analitiği ile Üretim Sektöründe Değer Yaratmak isimli sunumunda, Üretim sektöründe gelecekte bizi neler bekliyor, karanlık veri ve karanlık fabrika kavramı nedir, Fiziksel ve Dijital dünya bir bütünün parçaları, konularına değinildi. Bir fabrika içinde insan ve assetlerden oluşan fiziksel taraftan IoT veri alımı ile Dijital tarafa geçildiği, tersine de bu veriden anlam çıkartarak, veriye dayanan otomasyonla fiziksel dünyanın kontrol edileceği belirtildi. Predictive maintenance ve Presicriptive maintenance nedir, farkları anlatıldı. Bu kavramların Çernobil patlaması gibi çok ciddi felaketleri önleyebileceği anlatıldı. Koç Digital analitik ürün, proje ve yetenekleri anlatıldı. Yeni dünyada değişmek zorunda kalmadan değişime uyum sağlanması konuşuldu. 

Sonraki Sunumu Borçelik’ten Dijital dönüşüm ve Bilgi Teknolojileri Servis Birimi Müdürü Zafer Yılmaz Bey gerçekleştirdi.  Sunumda Borçelik Dijital Dönüşüm Stratejisi ve bu strateji içinde Yapay Zeka’nın yeri ile ilgili bilgi verildi. Bunun dışında Borçelik’te Yapay Zeka modelleri kullanılarak yapılan somut 5 adet projeden ve bu projelerin sağladığı faydalardan bahsedildi. Bir diğer konuşmayı Hitachi’den Sayısal Anlayışlar İş Geliştirme Müdürü İsmail Cingil Bey gerçekleştirdi. İsmail Bey Endüstri 4.0 Çağında Dijital Çözümler isimli sunumunda; Kitlesel Üretimden Kişisel Üretime doğru hızla ilerlediğimiz Endüstri 4.0 Çağında, Dijital Çözümler’in büyük gelişmeler yaşanmakta olduğundan bahsetti. Büyük Veri, Nesnelerin Interneti ve Yapay Zeka’da yaşanan gelişmelerle birlikte artık Yeni Nesil Akıllı Üretim Sistemlerinden bahsedildi. Nesnelerin Interneti tarafında sensörlerden alınan veriler, büyük veri sistemleri sayesinde toplanabilmekte ve Yapay Zeka algoritmaları ile daha kestirimci ve yönlendirici analizler yapılabilmekte olduğundan bahsetti. 

Yapay Zeka sayesinde insan-siber-fiziksel sistemler geliştirilebildiğini, hem üretim verimliliği artırılmakta hem de işyeri ve işçi güvenliği daha etkin bir şekilde yönetilebildiğini aktardı. Hitachi’nin yüzyılı aşkın süredir üretim alanında faaliyet göstermekte olduğunu, hızlı trenlerden, emar cihazlarına varan geniş ürün portföyü ile birlikte birçok farklı sektöre çözümler sunduğunu belirtti. Ayrıca Hitachi’nin Bilgi Teknolojileri alanında da 60 yılı aşkın süredir faaliyet göstermekte ve veri depolama ve analitik alanlarında sektörde farklılık yaratmakta olduğunu paylaştı. Günümüzde ise her iki alandaki bilgi birikimini birleştirerek, Yapay Zeka konusunda da Society 5.0’ı baz alarak, Dünya’yı daha yaşanabilir hale getirecek çözümler sunmaya devam ettiğininden söz etti. Hitachi Vantara’nın Lumada ve Pentaho çözümleri ile birlikte, verinin kaynaklardan toplanması, analiz edilmesi ve makine öğrenme algoritmalarının uygulanmasını sağlayacak bir platform sunduğunu belirtti.

Son konuşmayı Towars Digital Twin başlıklı sunumlarıyla Unilerver’den Salih Gönenç ve Mehmet Kart birlikte gerçekleştirdi. Dijital ikizlerin hızla hayatımıza girmeye devam etmekte olduğu, özellikle üreticilerde artan hız ve çeviklik baskılarının, dijitalleşmenin önünü açmakta olduğu paylaşıldı. Bu nedenle insandan bağımsız optimizasyon yapıları kaçınılmaz olmaya başladığı belirtildi.

Unilever olarak tamamen iç tecrübe ile geliştirdikleri dijital ikizleri, yapay zeka ile destekleyerek yardımcı karar mekanizması yapma yolunda ilerlenmekte olduğu paylaşıldı. Enerji, bakım ve fazla malzeme kullanımı giderlerini düşürmenin yanı sıra, karbon salınımı büyük ölçüde azaltarak 2030 yılında karbon pozitif olma yolunda ilerlemekte oldukları ifade edildi.

Gelecek etkinlik: TRAI Meet-Up #27 “Yapay Zeka Altyapıları”

 
Benzer Haberler
Send this to a friend