Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI); ilgili tüm paydaşların destek verdiği, Türkiye’de yapay zekanın gelişmesi ve kalkınmaya yüksek katma değer sağlamak için yürütülen bir girişimdir.

GelecekHane liderliğinde ve ev sahipliğinde 6 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul’da 50 kişinin katılımı ile, Türkiye’de türünün ilki ve çok önemli bir çalıştay gerçekleştirildi. Bir günlük yoğun ve yaratıcı çalışmalar sonucunda, katılımcılar arasında şu mutabakat sağlandı:

  • Yapay zeka çok önemli bir konudur.

  • Yapay zeka Türkiye’de henüz olması gereken yerde değildir.

  • Yapay zeka paydaşları birbirini tanımalı, iş birliği yapmalıdır.

  • Yapay zeka ile ilgili bilinç ve farkındalık geliştirilmelidir.

  • Yapay zeka ile ilgili ekonomi desteklenmeli, geliştirilmelidir.

  • Yapay zeka konusunda hızlıca her türlü yetkinlikler artırılmalıdır.

Bunun için TRAI ortak bir platform olarak tüm paydaşlar tarafından desteklenecektir, kullanılacaktır. TRAI ortak bir buluşma ve paylaşım ortamı olarak kullanılacaktır.

Amaçlarımız

Farkındalık

Yapay zekanın önemi, fırsat ve tehditleri, her türlü alandaki uygulama potansiyeli konularında farkında, bilinçli bir toplum oluşumuna katkıda bulunmak.

Kapasite

Yapay zeka konusunda ülkemizde her türlü alanında yetkin kişi ve kurumların oluşumuna katkıda bulunmak, kişi ve kurumlar arasında iş birliklerini teşvik etmek, bilgi ve deneyim paylaşımını artırmak.

Ticarileştirme

Yapay zeka alanındaki faaliyetlerin ülkemizde istihdama, yüksek katma değere ve sürdürülebilir kalkınmaya dönüşmesini sağlamak.

Etik

Yapay zekanın gelişimi ile olası riskleri ve tehditleri tespit etmek, bu konuda bilinç oluşturmak, mümkünse riskleri bertaraf edilmesine katkıda bulunmak ve gerekli mevzuat ve kuralları geliştirmek.

Çekirdek Ekip

TRAI çekirdek ekip bu fikri ortaya atmıştır, ilk günden itibaren hazırlıklara ve koordinasyona katkıda bulunmuştur. 6 Mayıs 2017 çalıştayı öncesinde çok kritik toplantılar ve hazırlıklar yapılmıştır. Alttaki ekibe çok teşekkür ederiz, desteklerinin devamını temenni ederiz:

Ahmet Bilgen

FIT, Yönetim Kurulu Başkanı

Berkin Malkoç

Miletos, Kurucu ve CTO

Halil Aksu

GelecekHane, Kurucu ve CEO

Şerafettin Özer

LC Waikiki, CIO

Uğur Candan

SAP Türkiye, Genel Müdür

TRAI bir GelecekHane inisiyatifidir. Farklı bir karara kadar, bu inisiyatifin liderliğini GelecekHane yürütecektir. Tüm paydaşların koordinasyonu, iletişimi ve TRAI amaçlarının hayata geçirilmesi GelecekHane sorumluğundadır.