Tabit

tabit

Kurucu Ortak: Tülin Akın ve Coşkun Yıldırım
Kategoriler: Makine Öğrenmesi, Optimizasyon, Öngörü ve Veri Analitiği, RPA, Görüntü İşleme, Nesnelerin İnterneti