KATILIMCI TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ MUVAFAKATNAMESİ | TRAI 5G ve Yapay Zeka Konferansı

KATILIMCI TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ MUVAFAKATNAMESİ

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI) tarafından 25 Mart 2021 tarihinde düzenlenen “TRAI 5G ve Yapay Zeka Konferansı”na serbest rızam ile katıldığımı, işbu hususta TRAI ve Sponsorlar’ın gerçekleştireceği anket, pazarlama ve kampanya faaliyetleri çerçevesinde e-posta yoluyla tarafımla iletişime geçilmesine ve ticari elektronik ileti gönderimine serbest iradem ile izin verdiğimi, işbu “TRAI 5G ve Yapay Zeka Konferansı” kapsamında TRAI tarafından alınan kişisel verilerimin, ilgili kanunlara ve yasal mevzuata uygun olarak toplanmasına, saklanmasına, kullanılmasına ve başta Sponsorlar’a olmak üzere aktarılmasına muvafakat verdiğimi, işbu hususta TRAI tarafından aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim.

Bana özel bilgilendirme, indirim, kampanya ve diğer ayrıcalıklardan haberdar olmak ve “TRAI 5G ve Yapay Zeka Konferansı”na katılabilmem için TRAI ve Sponsorlar tarafından tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesine izin veriyorum.