Suphi Emre Şahin

HAVELSAN Bilgi ve İletişim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı, İleri Teknolojiler Grup Müdürü

1992 yılında ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Yüksek Lisansını da 1996 da aynı bölümde tamamlamıştır.
1992 yılında TÜBİTAK’da araştırma görevlisi olarak çalışma hayatına başlamıştır. Daha sonra ICT alanınında farklı firmalarda görev almıştır.
Halen HAVELSAN Bilgi ve İletişim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığında İleri Teknolojiler Grup Müdürü olarak görev yapmaktadır.

He graduated from METU Electrical and Electronics Engineering Department in 1992. He completed his master’s degree in the same department.
He started his Professional career at TUBİTAK in 1992 and he continued his career in ICT Sector at different companies.
Now he has been working as Advanced Technologies Group Manager at HAVELSAN.