Sezer Cebitürk

Enerjisa Üretim Data Analytics Mentor

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü’nden lisans ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uygulamalı Matematik Enstitüsü Finansal Matematik Bölümü’nden yüksek lisans derecelerini almış olup, 2022 yılında başladığı Sabancı Üniversitesi Executive MBA programına devam etmektedir. Enerji sektöründeki kariyerine 2014 yılında katıldığı Enerjisa’da Sayısal Çözümleme Uzmanı olarak başlamış ve aynı zamanda yaklaşık olarak iki sene sektör üzerine sosyal medya içerik üreticiliği yapmıştır. 2020 yılından beri Enerjisa Üretim A.Ş. bünyesindeki Veri Analitiği biriminde yöneticilik yapmakta olup, istatistiksel ve matematiksel modelleme yetkinlikleri gerektiren, enerji sektöründe fiyatlama, kısıtlı kaynak optimizasyonu ve risk yönetimi karar destek mekanizmaları geliştirme gibi problemler üzerinde yoğun olarak çalışmaktadır.