İbrahim Özgür Yıldırım

Kordsa CEO

İbrahim Özgür Yıldırım, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde lisans ve Sabancı Üniversitesi EMBA eğitimine sahiptir. 1998 Sabancı Topluluğuna katılmıştır. Kordsa – Sakosa birleşmesi sonrasında Teknik Müdürlük ve Üretim Müdürlüklerinde çeşitli görevler aldıktan sonra 2007 yılında Teknik Müdür olarak atanmıştır. 2008-2013 yılları arasında kariyerine Ar-Ge Merkezinde Yeni Ürün ve Proses Geliştirme Departman yöneticisi olarak devam etmiştir. 2013’te Teknoloji ve Pazar Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı olarak İcra Kuruluna katılan Yıldırım, Kordsa’da inovasyon kültürünün gelişiminde rol almıştır. 2014 yılından itibaren Kordsa’da İnşaat ve Kompozit İş Birimlerinin kurulmasına katkılar sağlayan Yıldırım, Türkiye’de kompozit alanındaki Sanayi-Üniversite iş birliğinin modeli olan Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’nin (KTMM) kurulmasına Kompozit İş Birimi Lideri olarak katkıda bulunmuştur. 2017 yılından bu yana sırasıyla Güney Amerika; Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ve Asya Pasifik’ten sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı rollerini üstlenen İbrahim Özgür Yıldırım, 1 Nisan 2022 itibarıyla CEO olarak görev yapmaktadır.

İbrahim Özgür Yıldırım holds a bachelor’s degree in Chemical Engineering from Middle East Technical University and an MBA degree from Sabancı University. In 1998, he joined the Sabancı group and following the merger of Kordsa – Sakosa, he was appointed as Technical Manager in 2007 after taking various positions in the Technical and Production Departments. Between 2008 and 2013, he continued his career as the New Product and Process Development Management at the R&D Center. Joining the Executive Leadership Team in 2013 as Technology and Market Development Vice President, Yildirim played a major role in the development of the innovation culture at Kordsa. Yildirim, who has significantly contributed to the establishment of Construction and Composite Business Units at Kordsa since 2014, has also played a key part as the Composite Business Unit Leader during the establishment of the Composite Technologies Center of Excellence (CTCE), which is a business model for Industry-University cooperation in the field of composites in Turkey.
Since 2017, he has been assuming Chief Operating Officer role in the following regions of South America; Europe, Middle East and Africa (EMEA), and Asia Pacific (APAC). As of 1st of April 2022, Yıldırım was appointed as CEO.