Dr. Atilla Yardımcı

TRAI Academy Eğitim Koordinatörü

Pazarlama analitiğinde yirmi yılı aşkın deneyime sahip olan Atilla Yardımcı, iş hayatına araştırma sektörüne başlamıştır. Birçok ulusal ve uluslararası marka için pazarlama analitiği ve veri madenciliği projeleri yürütmüştür. Müşteri segmentasyonu, churn tahminlemesi, müşteri deneyimi analizi, marka rekabet analizi ve son dönemde Endüstriyel IOT ve AI uyulamaları konusunda uzmanlaşmıştır.

İstatistik alanında yüksek lisans ve ekonometri alanında doktora derecesine sahip olan Atilla, İspanya da Dijital Pazarlama ve Büyük Veri Teknolojileri eğitimleri almıştır.

Son beş yıldır büyük veri analitiği ve makina öğrenmesi üzerinde çalışmaktadır. Başta İspanya, Türkiye ve Güney Avrupa da veri bilimi ekiplerinin kurulması ve büyük veri analitiği projelerinin yürütülmesi konularında firmalara destek vermektedir. IESE Business School da MBA öğrencilerine işletmeler için ileri analitiği konusunda mentorluk yapmış ve şu anda ise GBSB Global Business School da büyük veri teknolojileri, veri analitiği ve Barcelona Technology School da Veri Odaklı Stratejiler konusunda eğitmenliğine devam etmektedir.

Son 3 yıldır www.miuul.com da gelecekteki meslekler kapsamında katılımcıların kariyerlerini şekillendirmeye yardımcı olur ve veriye dayalı karar verme konusunda eğitimler verir.