Machine Learning with Google Cloud AI Platform | TRAI WEEK

Bu eğitimin amacı nedir?

Google Cloud AI Platform ile veri bilimi ve makine öğrenme için uçtan uca bütünleşik bir platform sağlamaktadır. Yazılım geliştiricilerin, veri bilimcilerin ve veri mühendislerinin makine öğrenimi iş akışları oluşturmalarını kolaylaştırarak, ister hiç kod yazmadan AutoML ile modeller geliştirmelerini, isterlerse ML modellerini kendilerinin geliştirip optimize ettikleri ve fikirden dağıtıma kadar sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı olur. Üstelik AI teknolojilerimizi, API’lar, TPU ve Tensorflow gibi araçlarla geliştiriciler uygulamalarına dahil ederek Google’ın yapay zeka konusundaki uzmanlığından da yaralanmış olurlar. Bu eğitimde sizlere AI Platform servisleri kullanarak Tensorflow ve BigQuery ML ile nasıl ML modelleri geliştirip, deploy edip, tahminleme yapabileceğinizi uygulamalı olarak göstereceğiz.

Eğitimi kim verecek?

Bahar Kenaroğlu Üzan, Bulut Mühendisi Google Cloud

Kimler katılımcı olabilir?

Yazılım geliştiriciler, veri bilimciler, veri mühendisleri veya makine öğrenimini merak eden herkes.