SynthData

synthdata

Kurucu Ortak: Nazife Nur Köksal, Melih Ünsal
Kategoriler: Makine Öğrenmesi, Optimizasyon, Doğal Dil İşleme, Akıllı Platformlar, Öngörü ve Veri Analitiği, Otonom Araçlar