Dokuman.AI

Dokumanai

Kurucu Ortak: Ortak: Argun Kılıç
Kategoriler: Görüntü İşleme, Doğal Dil İşleme, ML, DL – Görüntüden/içerikten veri çıkarma ve otomasyon