Vispera Görüntü Tanıma Servisi (VIRS), patentli teknolojisi ile, gıda perakendeciliğinde mağaza içi rafların denetimi konusunda geleneksel yöntemlere göre daha hızlı, doğru ve kesin veri üretmektedir.

 

 VIRS çalışma prensibi 3 aşamada özetlenebilir: 

  • Saha ekibi, mağaza içi raf, teşhir vb. fotoğraflarını, mobil aygıtlar için geliştirilmiş Vispera Shark uygulamamız üzerinden bulut veri tabanımıza gönderir.
  • Fotoğrafları işleyen tanıma motorumuz, üretici-marka-varyant-SKU kırılımı dahil ürünleri tanımlar.
  • Vispera yazılımı tarafından yapılan hızlı validasyonu takiben, VIRS, kilit performans kriterlerini (KPI) içeren bir rapor üreterek Vispera Ocean web sayfamıza yükler. Bu web ortamı, mağaza düzeyindeki verileri karşılaştırarak ya da konsolide ederek görüntülemeye ve bunu bir rapor halinde indirmeye imkan tanır.

Raporlarda aşağıdaki KPI’lar paylaşılmaktadır:

  • Raf bazında SKU sayısı,
  • Takibi istenen SKU’ların stok bulunurluk skoru,
  • Takibi istenen SKU’lardan önyüzde bulunmayanların listelenmesi (stock-out),
  • SKU, kategori, mağaza, rakip bazında önyüz sayısı/skoru,
  • Standart planogram uyumluluğu skorları,
  • Mağaza ve mağaza personeli performans değerlendirmesi,
  • Belli zaman aralığı ve mağaza gruplamaları bazında performans kriterlerinin trend analizi.

VIRS, insan gözünün ayırt edebildiği her ürünü, %99’un üzerinde kesinlik ile tanımaktadır.