Farkındalık

Yapay zekanın önemi, fırsat ve tehditleri, her türlü alandaki uygulama potansiyeli konularında farkında, bilinçli bir toplum oluşumuna katkıda bulunmak.

 

Kapasite

Yapay zeka konusunda ülkemizde her türlü alanında yetkin kişi ve kurumların oluşumuna katkıda bulunmak, kişi ve kurumlar arasında iş birliklerini teşvik etmek, bilgi ve deneyim paylaşımını artırmak.

 

Ticarileştirme

Yapay zeka alanındaki faaliyetlerin ülkemizde istihdama, yüksek katma değere ve sürdürülebilir kalkınmaya dönüşmesini sağlamak.

 

Etik

Yapay zekanın gelişimi ile olası riskleri ve tehditleri tespit etmek, bu konuda bilinç oluşturmak, mümkünse riskleri bertaraf edilmesine katkıda bulunmak ve gerekli mevzuat ve kuralları geliştirmek.