Küçüklerin Yükselişi – Girişimler mantar gibi patlamaktadır.

Evrim teorisinde “Cambrian Patlama” olarak bilinen bir dönem vardır. İyi iklim koşulları, evrimin hazır olması ve benzeri nedenlerle hava, kara ve sudaki bitki ve hayvan çeşitliliğinde bir anda çok büyük artış görülmüştür. Bir yandan teknoloji ve internet devleri savaşırken, diğer yandan pek çok yeni girişim doğmaktadır. Büyük veri miktarları, bulut tabanlı büyük bilişim kapasitesi kullanarak,…