Destekçilerimiz

Sektör ve ölçekten bağımsız, konu ile ilgili her türlü özel sektör kuruluşuna açıktır.

Yapay Zeka Şirketleri

Yapay zeka üzerine çalışan ve konu ile ilgili, her türlü kişi, kurum ve kuruluşuna açıktır.

Global İş Ortakları 

Globbal iş ortaklarımızı burada bulabilirsiniz.

Girişimler

Yapay zeka kullanarak temel teknolojiler geliştiren veya yapay zeka kullanarak somut çözümler geliştiren girişim, girişimci ve adaylara açıktır.

Teknoloji İş Ortakları

Yapay zeka alanında yerli veya yabancı, ölçekten bağımsız, her türlü yazılım, donanım, hizmet, çözüm veya altyapı sağlayan kurumlara açıktır.

Akademi İş Ortakları

Türkiye’nin tüm üniversite ve araştırma kuruluşlarına açıktır. Yapay zeka alanında çalışmaları, araştırmaları, eğitimleri, laboratuvarları ve projeleri olan kurum ve kişilere açıktır.

Kamu / STK İş Ortakları

Kamu hizmetinde veya sivil toplum yararına çalışan, konu ile ilgili, her türlü kişi, kurum ve kuruluşuna açıktır.